Agnieszka Gralińska-Toborek

dr

Absolwentka historii i historii sztuki UŁ.

Specjalność: estetyka

Zainteresowania badawcze: estetyczne interpretacje przeszłości ze szczególnym uwzględnieniem recepcji antyku w nowoczesności; street art jako sztuka w przestrzeni publicznej, estetyczne aspekty performansów społecznych

Dydaktyka: dzieje myśli o sztuce, tradycja i modernizacja w kulturze Zachodu.

Zwolenniczka aktywizujących metod pracy ze studentami

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Instytut Filozofii

adiunkt posiadający stopień naukowy doktora

pracownicy tej jednostki oraz jednostek podległych
Lindleya 3/5
90-131 Łódź
pokój: 317
Konsultacje

środa 10.00-12.00

Instytut Filozofii, pokój 35OSTRZEŻENIE

Korzystasz ze starej wersji przeglądarki Internet Explorer, która nie wspiera nowych technologii, może to wywołać nieprawidłowe funkcjonowanie strony. Twoja wersja przeglądarki może posiadać również poważne luki bezpieczeństwa. Jeśli jednak posiadasz najnowszą wersję przeglądarki, sprawdź czy nie jest uruchomiona w trybie zgodności.
Pobierz i zainstaluj najnowszą kompatybilną wersję przeglądarki

Rozumiem ostrzeżenie, zamknij komunikat